ΦΙΛΥΡΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Στις αρχές του 2008 έγινε ανοιχτή πρόσκληση σε ευρωπαϊκά σχολεία για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Comenius. Ανταποκρίθηκαν εκπαιδευτικοί από Ιταλία, Τσεχία, Ρουμανία και άλλοι. Πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική συνάντηση στο σχολείο του Φιλύρου τον Δεκέμβριο του 2008. Δυστυχώς το πρόγραμμα δεν προχώρησε.