Αδελφοποίηση

Τον Ιούνιο του 2014 μετά από αίτημα προς τον Δήμο Λατσιών της Κύπρου λάβαμε την αποδοχή για την αδελφοποίηση των Δημοτικών Σχολείων (2ο Δημοτικό σχολείο Φιλύρου και Γ’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών).

Από την ημέρα εκείνη, μαθητές-εκπαιδευτικοί και γονείς, ξεκίνησε η συνεργασία των δύο σχολείων με την υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης τον Μάρτιο 2015 στα Λατσιά. Τα δύο σχολεία συνεργάστηκαν σε αρκετά έργα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning. Αρκετές επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών μεταξύ των δύο σχολείων

Λατσιά Μάρτιος 2015

Φίλυρο, Μάϊος 2015

Λατσιά, Μάρτιος 2016

Φίλυρο, Μάϊος 2016

Αθήνα, Δεκέμβριος 2016

Λάτσια, Μάρτιος 2017

Φίλυρο, Μάϊος 2018