ΥΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 6/3/2024

Κεφάλαιο 15 – Κεφάλαιο 16

ΤΕΤΑΡΤΗ, 20/2/2024

Περιφέρειες και Νομοί της Ελλάδας

ΤΕΤΑΡΤΗ, 31/1/2024

Κεφάλαιο 11ο – Σελ. 43 -” Ζώνες Βλάστησης”

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18/10/2023

Κεφάλαιο 6ο, Σελ. 26-27-28 . Να ξέρουν τα Ουράνια Σώματα. Να έχουν μαζί τους το Τ.Ε

ΤΕΤΑΡΤΗ, 11/10/2023

Κεφάλαιο 4ο και 5ο, Σελ. 21 – 25

ΤΕΤΑΡΤΗ, 27/09/2023

Κεφάλαιο 2, Σελ.15,16,17 “Οι πόλοι, ο Ισημερινός…….και οι μεσημβρινοί της Γης

Κεφάλαιο 3, Σελ.18,19,20 “Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

*Να έχουν μαζί τους το τετράδιο Εργασιών Γεωγραφίας

ΤΕΤΑΡΤΗ, 13/9/2023

Κεφάλαιο 1ο, “Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης“, Σελ.12-13-14