ΥΛΗ ΚΠΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9/2/2024

Σελ.65-68

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26/1/2024

Κεφάλαιο 3ο – Κεφάλαιο 4ο / Σελ. 58 – Σελ.62

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19/1/2024

Κεφάλαιο 1ο, 54 Σελ και Κεφάλαιο 2ο , Σελ.57

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8/12/2023

Σελ. 54. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη

Ερώτηση για το σπίτι: Ποιες πράξεις μας είναι ρατσιστικές απέναντι σε άλλους ανθρώπους.;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03/11/2023

Κεφάλαιο 4ο Σελ. 48-50 – “Η λειτουργία της κρατικής εξουσίας”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20/10/2023

Κεφάλαιο 3ο Σελ. 45-47 – “Το Δημοκρατικό πολίτευμα”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13/10/2023

Κεφάλαιο 1ο – Κεφάλαιο 2ο – Σελ42,43,44

Δραστηριότητα – Σελ.44

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2023

Σελ 15 – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ