ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Οι μαθητές των 2 τμημάτων της Ε’ τάξης παρουσίασαν μία κυπριακή εκπομπή στην τελετή λήξης του σχολείου .