ΙΤΑΛΙΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS KA101-CF0934D6 το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου συμμετείχε στην παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη, Επικοινωνία και Συνεργασία στο σχολείο- Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in School ( The 4 Cs) διάρκειας έξι ημερών, από 25 Οκτωβρίου 2021 έως 30 Οκτωβρίου 2022, στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Το σχέδιο είχε ως στόχο την επιμόρφωση τεσσάρων εκπαιδευτικών του Σχολείου μας , ώστε να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες, τεχνικές και δεξιότητες στην καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων της Δημιουργικότητας, της Κριτικής Σκέψης, της Επικοινωνίας και της Συνεργασίας ( 4Cs) . Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί μας ήρθαν σε επαφή με εκπαιδευτικούς από άλλες 7 χώρες, παρουσίασαν και συνέκριναν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους, μοιράστηκαν καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους και επιμορφώθηκαν στα 4Cs σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο μέσω διαδραστικών βιωματικών δραστηριοτήτων.