ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Τον Ιούνιο του 2008 οι μαθητές της Στ’ τάξης επισκέφτηκαν την Αθήνα στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η μετακίνηση στην Αθήνα έγινε με τρένο. Οι μαθητές επισκέφτηκαν την Ακρόπολη, την Βουλή και άλλα εκπαιδευτικά σημεία της πρωτεύουσας.