ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΥΠΟΘΕΣΗ και ΑΠΟΔΟΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ και ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

ΣΥΝΩΝΥΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η