ΟΥΓΓΑΡΙΑ – EGER

Δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν σε Επιτόπια Παρακολούθηση Εργασίας ( Job Shadowing), διάρκειας έξι ημερών, από 6 Μαρτίου 2022 μέχρι 11 Μαρτίου 2022, στην πόλη Eger της Ουγγαρίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία συνέπεσε με την εθνική εορτή της Ουγγαρίας, οι εκπαιδευτικοί μας παρακολούθησαν μαθήματα από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, όλα σχετικά με την εθνική επέτειο, βασισμένα στη βιωματική, μαθητοκεντρική και διαθεματική προσέγγιση. Όλες οι δραστηριότητες προήγαγαν στο έπακρο τις δεξιότητες της της Δημιουργικότητας, της Κριτικής Σκέψης, της Επικοινωνίας και της Συνεργασίας.