ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο μάθημα της Γλώσσας οι μαθητές της Στ’ τάξης δημιούργησαν τις δικές τους διαφημίσεις.