ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΕΣ ΜΕΣΩ POWER POINT