Διαβάστε την θεωρία των παραθετικών . Σχηματίστε παραθετικά…..Θεωρία και ασκήσεις παραθετικών των επιθέτων και των επιρρημάτων. Πατήστε τα εικονίδια

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΑΣΚΗΣΗ 4

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3

Από TASOS BOUTZAS