Η Ιστορία του κτιρίου της Βουλής. Από Ανάκτορα για το βασιλικό ζεύγος , Όθωνα και Αμαλία, ως την Βουλή των Ελλήνων.

Από TASOS BOUTZAS