Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -ος

κατά τον ίδιο τρόπο κλίνοτνται τα:

η άμμος, η άνοδος, η Βίβλος, η διάλεκτος, η εγκύκλιος, η είσοδος, η έξοδος, η επέτειος, η διαγώνιος, η θαλαμηγός, η κάθοδος, η κιβωτός, η λεωφόρος, η μέθοδος, η νήσος, η παράγραφος, η πρόοδος, η περίοδος, η χερσόνησος,  η ψήφος κ.ά.

Από TASOS BOUTZAS