Οι έλεγχοι προόδου για τους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης θα δοθούν την Δευτέρα 20 Μαρτίου και ώρα 12.30 – 13.20 . Σε περίπτωση που κάποιος γονέας αδυνατεί να προσέλθει για τον έλεγχο προόδου του παιδιού του μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτικό της τάξης ώστε ο έλεγχος να δοθεί στον/στην μαθητή/τρια

Από TASOS BOUTZAS